ABERCROMBIE

0 محصول
1 / 1

, شرکت ابرکرومبی و فیچ در سال 1892 در منهتن نیویورک تنها با یک مغازه شروع به کار کرد و تخصص خود را روی لوازم شکارو ماهیگیری قرار داده بود و در آن زمان نامش شرکت تی.ابرکرومبی بود. در سال 1900 میلادی ازرا فیچ که یک وکیل عالی رتبه بود، بحشی از سهام را خرید و نام این شرکت رسما به ابرکرومبی و فیچ نغییر کرد. در سال 1939 این برند شهرت زیادی پی کرد و بهترین مغازه فروش اجناس ورزشی نام گرفت. در آن زمان فرادی مثل ارنست همینگوی و تدی رزولت نیز از مشتریان نامدار این برند بودند.

محصولات با مارک ABERCROMBIE, فروشگاه اینترنتی لندمارک

محصولات با مارک ABERCROMBIE, فروشگاه اینترنتی لندمارک

, شرکت ابرکرومبی و فیچ در سال 1892 در منهتن نیویورک تنها با یک مغازه شروع به کار کرد و تخصص خود را روی لوازم شکارو ماهیگیری قرار داده بود و در آن زمان نامش شرکت تی.ابرکرومبی بود. در سال 1900 میلادی ازرا فیچ که یک وکیل عالی رتبه بود، بحشی از سهام را خرید و نام این شرکت رسما به ابرکرومبی و فیچ نغییر کرد. در سال 1939 این برند شهرت زیادی پی کرد و بهترین مغازه فروش اجناس ورزشی نام گرفت. در آن زمان فرادی مثل ارنست همینگوی و تدی رزولت نیز از مشتریان نامدار این برند بودند.

محصولات با مارک ABERCROMBIE, فروشگاه اینترنتی لندمارک

, شرکت ابرکرومبی و فیچ در سال 1892 در منهتن نیویورک تنها با یک مغازه شروع به کار کرد و تخصص خود را روی لوازم شکارو ماهیگیری قرار داده بود و در آن زمان نامش شرکت تی.ابرکرومبی بود. در سال 1900 میلادی ازرا فیچ که یک وکیل عالی رتبه بود، بحشی از سهام را خرید و نام این شرکت رسما به ابرکرومبی و فیچ نغییر کرد. در سال 1939 این برند شهرت زیادی پی کرد و بهترین مغازه فروش اجناس ورزشی نام گرفت. در آن زمان فرادی مثل ارنست همینگوی و تدی رزولت نیز از مشتریان نامدار این برند بودند.

محصولات با مارک ABERCROMBIE, فروشگاه اینترنتی لندمارک
, شرکت ابرکرومبی و فیچ در سال 1892 در منهتن نیویورک تنها با یک مغازه شروع به کار کرد و تخصص خود را روی لوازم شکارو ماهیگیری قرار داده بود و در آن زمان نامش شرکت تی.ابرکرومبی بود. در سال 1900 میلادی ازرا فیچ که یک وکیل عالی رتبه بود، بحشی از سهام را خرید و نام این شرکت رسما به ابرکرومبی و فیچ نغییر کرد. در سال 1939 این برند شهرت زیادی پی کرد و بهترین مغازه فروش اجناس ورزشی نام گرفت. در آن زمان فرادی مثل ارنست همینگوی و تدی رزولت نیز از مشتریان نامدار این برند بودند.
محصولات با مارک ABERCROMBIE, فروشگاه اینترنتی لندمارک
, شرکت ابرکرومبی و فیچ در سال 1892 در منهتن نیویورک تنها با یک مغازه شروع به کار کرد و تخصص خود را روی لوازم شکارو ماهیگیری قرار داده بود و در آن زمان نامش شرکت تی.ابرکرومبی بود. در سال 1900 میلادی ازرا فیچ که یک وکیل عالی رتبه بود، بحشی از سهام را خرید و نام این شرکت رسما به ابرکرومبی و فیچ نغییر کرد. در سال 1939 این برند شهرت زیادی پی کرد و بهترین مغازه فروش اجناس ورزشی نام گرفت. در آن زمان فرادی مثل ارنست همینگوی و تدی رزولت نیز از مشتریان نامدار این برند بودند.

wnar.ir, وبینار و وب کنفرانس و كنفرانس آنلاين

طراحی وب, طراحی سایت, طراحی وب سایت

, شرکت ابرکرومبی و فیچ در سال 1892 در منهتن نیویورک تنها با یک مغازه شروع به کار کرد و تخصص خود را روی لوازم شکارو ماهیگیری قرار داده بود و در آن زمان نامش شرکت تی.ابرکرومبی بود. در سال 1900 میلادی ازرا فیچ که یک وکیل عالی رتبه بود، بحشی از سهام را خرید و نام این شرکت رسما به ابرکرومبی و فیچ نغییر کرد. در سال 1939 این برند شهرت زیادی پی کرد و بهترین مغازه فروش اجناس ورزشی نام گرفت. در آن زمان فرادی مثل ارنست همینگوی و تدی رزولت نیز از مشتریان نامدار این برند بودند.
محصولات با مارک ABERCROMBIE | فروشگاه اینترنتی لندمارک
محصولات با مارک ABERCROMBIE,فروشگاه اینترنتی لندمارک

Loading…
Top